Czar Światła, The charm of light, Der Zauber des Lichts

„Czar światła”, tak zatytułowałam kiedyś wystawę moich prac. Światło bowiem jest ich współautorem. Efekt zależy od pory dnia, pory roku. Kolejnym elementem decydującym o odbiorze i rozproszeniu koloru jest struktura szkła. Zdarza się, że jeden motyw maluję kilka razy na szkle o różnej strukturze. Moja przygoda z eksperymentowaniem z farbami witrażowymi trwa już ponad trzydzieści lat. Ostatnio maluję na szkle fusingowym, co też jest fascynujące, gdyż każdy kawałek szkła po wypaleniu zmienia się niepowtarzalnie. Głównie są to małe formaty. Mam jednak również na swoim koncie kilka realizacji wielkoformatowych – drzwi, okna, przeszklone ściany, duże szklane obrazy. Użycie farb witrażowych daje też możliwość zdobienia przedmiotów użytkowych, co również jest fascynujące. Daję „drugie życie” butelkom, które stają się flakonami, słojom zmieniającym się w lampiony, szklanym talerzom zmieniającym swą stylistykę itp.

Osoby zainteresowane zamówieniem, zakupem prac, mogą kontaktować się ze mną drogą mailową.

The charm of light

The charm of light so I once titled the exhibition of my works. It is because the light is their co-author. The effect depends on the time of day, season of the year. Another element that determines the reception and diffusion of color is the structure of the glass. It happens that I paint one motif several times on glass with different structures. My adventure with experimenting with stained glass paints has been going on for over thirty years. Recently, I’ve been painting on fusing glass, which is also fascinating, because each piece of glass after firing changes uniquely. These are mainly small formats. However, I also have several large-format projects on my account – doors, windows, glass walls, large paintings on glass. The use of stained glass paints also gives the opportunity to decorate utility objects, which is also fascinating. I give a „second life” to bottles that become vases, jars that change into lanterns, glass plates that change their style, etc.

If you are interested in ordering or purchasing my works, please contact me by e-mail.

Der Zauber des Lichts

So habe ich eine Ausstellung meiner Werke betitelt. Licht spielt nämlich eine große Rolle bei
der Betrachtung von Kunstwerken. Die Kunstwerke wirken z.B. zu verschiedenen Tages- und
Jahreszeiten unterschiedlich.
Ein weiteres Kriterium bei der Wahrnehmung von Glaskunst und Farbenstreuung ist
Glasstruktur. Es kommt vor, dass ich ein Motiv mehrmals auf Glas von verschiedener
Struktur male.
Mein Abenteuer des Experimentieren mit Glasmalerei dauert schon über 30 Jahre.
Neuerdings benutze ich Fusing-Glas, was auch faszinierend ist, weil jedes Glasstück sich nach
dem Ausbrennen einmalig verändert. Es sind meistens Kleinformen, aber auch einige große
Glasformen wie Türen, Fenster, Wände und Gemälde entstanden.
Glasfarben geben auch die Möglichkeit, Gebrauchsgegenstände zu verzieren, was genauso
faszinierend ist. So gebe ich Dingen auch ein zweites Leben z.B. Flaschen, die Blumenvasen
werden, Gläsern, die sich in Laternen verwandeln, Glastellern, die einen neuen Stil erhalten.
 
Interessierte, die meine Werke erwerben möchten, können sich gerne per E-Mail melden.

Dorota Brewczyńska

CzarŚwiatła.

tak zatytułowałam kiedyś wystawę moich prac. Światło bowiem jest ich współautorem.

Efekt zależy od pory dnia, pory roku. Kolejnym elementem decydującym o odbiorze i rozproszeniu koloru jest struktura szkła.

Zdarza się, że jeden motyw maluję kilka razy na szkle o różnej strukturze.

Moja przygoda z eksperymentowaniem z farbami witrażowymi trwa już ponad trzydzieści lat.

Ostatnio maluję na szkle fusingowym, co też jest fascynujące, gdyż każdy kawałek szkła po wypaleniu zmienia się niepowtarzalnie. Głównie są to małe formaty.

Mam jednak również na swoim koncie kilka realizacji wielkoformatowych – drzwi, okna, przeszklone ściany, duże szklane obrazy.


Dorota Brewczyńska

CzarŚwiatła.

tak zatytułowałam kiedyś wystawę moich prac. Światło bowiem jest ich współautorem.

Efekt zależy od pory dnia, pory roku. Kolejnym elementem decydującym o odbiorze i rozproszeniu koloru jest struktura szkła.

Zdarza się, że jeden motyw maluję kilka razy na szkle o różnej strukturze.

Moja przygoda z eksperymentowaniem z farbami witrażowymi trwa już ponad trzydzieści lat.

Ostatnio maluję na szkle fusingowym, co też jest fascynujące, gdyż każdy kawałek szkła po wypaleniu zmienia się niepowtarzalnie. Głównie są to małe formaty.

Mam jednak również na swoim koncie kilka realizacji wielkoformatowych – drzwi, okna, przeszklone ściany, duże szklane obrazy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *